Common questions

Kan ik studiekosten van mijn kind aftrekbaar?

Kan ik studiekosten van mijn kind aftrekbaar?

Uw kind kan de studiekosten aftrekken als scholingsuitgaven. Als uw kind geen studiefinanciering ontvangt, zijn de werkelijke studiekosten aftrekbaar (drempel € 500 per jaar). De studie moet er wel voor zorgen dat uw kind hierdoor in de toekomst inkomen gaat genieten / verwerven.

Hoeveel studiekosten aftrekbaar 2021?

Als de studiebeurs lager is dan € 1.693, gaat u uit van de prestatiebeurs. In dit voorbeeld mag u in 2021 nog een bedrag van € 3

Hoeveel krijg ik terug van belasting opleiding?

Ontvang tot 50% van je studiekosten terug van de Belastingdienst! Je kunt kosten voor een opleiding die aansluit bij je beroep of toekomstige beroep aftrekken van de belasting. Dit heet scholingsaftrek. Onder studiekosten vallen onder meer lesgeld, examengeld en praktijkdagen.

Kan ik collegegeld aftrekbaar?

Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. De kosten die je hebt gemaakt, mag je in je belastingaangifte aftrekken van je inkomsten. Een belangrijke voorwaarde is dat je de kosten zelf hebt betaald.

Is de ouderbijdrage aftrekbaar?

Belastingplichtige betaalt elk jaar een ouderbijdrage aan de school waar haar kinderen les krijgen. Deze school is aangemerkt als ANBI. Een ouderbijdrage is niet aftrekbaar als gift.

Wat betekent studiekosten aftrekbaar?

Aftrekbare studiekosten zijn uitgaven voor een opleiding waarmee je de vakkennis voor je huidige beroep op peil houdt. Of een opleiding volgt voor een nieuw beroep.

Is huiswerkbegeleiding aftrekbaar?

Bijles is niet fiscaal aftrekbaar.

Is ouderbijdrage fiscaal aftrekbaar?

Is de Postcodeloterij aftrekbaar van de belasting?

Inleg voor de deelname aan de Nationale Postcode Loterij is niet aftrekbaar van de belastingen. Deze inleg wordt namelijk niet beschouwd als een schenking aan goede doelen, maar als inleg voor deelname aan een kansspel.

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?

U kunt de volgende ziektekosten opnemen in uw belastingaangifte:

  • Medische hulp.
  • Medicijnen (op voorschrift arts)*
  • Hulpmiddelen (bijvoorbeeld steunzolen, kunstgebit)*
  • Uitgaven extra gezinshulp in verband met ziekte*
  • Extra uitgaven dieet (medisch voorschrift)*

Is een beugel aftrekbaar van de belasting?

Onder bepaalde voorwaarden zijn kosten voor een orthodontische behandeling belasting aftrekbaar. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de belastingdienst.

Hoe beïnvloedt de aftrek van giften het te betalen bedrag aan belasting?

U mag voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van deze gift verhogen met 25% = € 125. Het bedrag van de aftrekbare gift is dan € 500 + € 125 = € 625. U geeft € 6.000 aan culturele ANBI’s. U mag voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van deze giften verhogen met 25% = € 1.500.

Hoeveel is er aftrekbaar aan studiekosten?

Er is per jaar maximaal €15.000 aftrekbaar aan studiekosten. Bent u jonger dan 30 jaar en zit u in uw zogenaamde standaardstudieperiode, dan is er geen maximum.

Waarom is een studie aftrekbaar?

Nee, het moet gaan om een studie voor een beroep waar u in de toekomst eventueel geld mee kunt verdienen. Studie uitgaven voor het op peil houden van kennis zijn gewoon aftrekbaar. Algemene cursussen (zoals rijbewijs, snel lezen, etc.) zijn niet aftrekbaar.

Wat zijn de studiekosten voor je studie?

Studiekosten. Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. De kosten die je hebt gemaakt, mag je in je belastingaangifte aftrekken van je inkomsten. Een belangrijke voorwaarde is dat je de kosten zelf hebt betaald.