Popular

Kan de belasting terug komen op een definitieve aanslag?

Kan de belasting terug komen op een definitieve aanslag?

Heb je echter wel een definitieve aanslag ontvangen dan geldt de regel dat de fiscus daarop in principe niet meer kan terugkomen.

Hoe lang kan de Belastingdienst navorderen?

Een navorderingsaanslag kan worden opgelegd binnen 5 jaar na het einde waarin uw belastingschuld is ontstaan. Betreft het inkomsten of vermogen uit het buitenland, dan bedraagt de termijn 12 jaar. Als u uitstel heeft gehad voor het indienen van de aangifte, dan moet u deze termijn bij de genoemde 5 of 12 jaar optellen.

Kan erfbelasting verjaren?

Sinds 1 januari 2012 geldt een onbeperkte navorderingstermijn voor de erfbelasting op buitenlands vermogen. Dit betekent dat de navordering niet meer kan verjaren en oneindig kan worden nagevorderd.

Wat is een navorderingstermijn?

De inspecteur kan normaliter tot vijf jaar na het ontstaan van de belastingschuld navorderen. Is er echter sprake van een kenbare fout, dan bedraagt de navorderingstermijn twee jaar na het ontstaan van de belastingschuld. Let op. Als u uitstel voor uw aangifte heeft, dan wordt deze periode erbij geteld.

Wat betekent een definitieve aanslag?

Heb je alleen een voorlopige aanslag gehad, dan is de aangifte nog niet definitief goedgekeurd. Is de aanslag wel definitief, dan kan je er van uitgaan dat de fiscus je aangifte heeft goedgekeurd. En de hoofdregel is dat de fiscus daar niet op mag terugkomen. Maar soms is dat toch mogelijk.

Hoeveel jaar mag de Belastingdienst terugvorderen?

U kunt een navorderingsaanslag krijgen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak (meestal het kalenderjaar) of binnen 5 jaar na afloop van het tijdstip waarop uw belastingschuld is ontstaan. Herstellen wij een fout in een belastingaanslag?

Hoe lang kan de belasting teruggaan?

Verjaringstermijn belastingen De termijn waarbinnen de Belastingdienst de onterecht niet betaalde belasting kan navorderen of naheffen is echter aan grenzen gebonden. Gaat het om binnenlands inkomen, dan is die termijn bijvoorbeeld 5 jaar. Gaat het om buitenlands inkomen of vermogen, dan is dat 12 jaar.

Kan de Belastingdienst een definitieve aanslag herzien?

De inspecteur beoordeelt je aangifte en legt daarna een definitieve aanslag op. Achteraf kan echter blijken dat er een fout is gemaakt bij het afhandelen van de aanslag of dat de inspecteur niet alle informatie had. De fiscus kan in dat geval terugkomen op de definitieve aanslag, maar niet altijd.

Hoe snel moet je aangifte erfbelasting doen?

Uw aangifte erfbelasting moet bij ons binnen zijn vóór de datum die in de aangiftebrief staat. Deze datum ligt ongeveer 8 maanden na de overlijdensdatum.

Wat houdt een boekenonderzoek van de Belastingdienst in?

Boekenonderzoek. Het boekenonderzoek is een controle van uw aangiften en administratie. Tijdens een bedrijfsbezoek of een boekenonderzoek kunnen wij bij u informatie verzamelen die van belang is voor de heffing van belasting bij bijvoorbeeld andere ondernemingen.

Waarom navorderingsaanslag?

Onze schatting van uw inkomsten of het belastbaar bedrag is te laag. Als u geen aangifte hebt gedaan terwijl u daarvoor wel een verzoek van ons had gekregen, maken wij een schatting van uw inkomen. Als later blijkt dat deze schatting te laag is, kunnen wij een navorderingsaanslag opleggen.