Blog

Heb ik te maken met huiselijk geweld?

Heb ik te maken met huiselijk geweld?

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig thuis. Dit is het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig thuis kunt u ook terecht als u pleger of getuige bent van huiselijk geweld.

Wat is huiselijk geweld rijksoverheid?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden.

Hoe bespreek je huiselijk geweld?

Zo praat je met een slachtoffer van huiselijk geweld

 • Begin luchtig. Zodat de ander zich op zijn of haar gemak voelt.
 • Stel open vragen. Laat de ander zelf vertellen wat er aan de hand is.
 • Oordeel niet.
 • Blijf kalm.
 • Beloof niets.
 • Vraag er later nog eens naar.

Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling?

Huiselijk geweld is geweld wat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden.

Wat doet de gemeente bij huiselijk geweld?

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor Veilig thuis (voorheen Steunpunten Huiselijk Geweld) en voor vrouwenopvang. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De officiƫle naam van deze wet is Wmo 2015. Bij de bestrijding van huiselijk geweld werken gemeenten nauw samen met andere sectoren.

Is schelden huiselijk geweld?

Het gaat zowel om lichamelijk geweld als verbaal geweld, zoals schelden en schreeuwen. Ook het stalken van een ex-partner is huiselijk geweld.

Hoe bespreek je kindermishandeling?

Algemene tips: Bespreek het op een vragende, niet veroordelende manier, vanuit oprechte betrokkenheid en zorg, en wacht niet te lang met zo’n gesprek. Zeg zo concreet mogelijk en oordeelsvrij wat je ziet en hoort en wees geĆÆnteresseerd in hoe de ander dit ervaart. Laat de ander hierin het tempo bepalen.

Wat te doen bij huiselijk geweld?

Waar kun je huiselijk geweld (anoniem) melden?

 1. De Kindertelefoon: 0800-0432 (gratis) of praat via de chat met een hulpverlener.
 2. De politie: 0900-8844.
 3. Meld Misdaad Anoniem: Anoniem een melding maken van huiselijk geweld? Bel 0800-7000 of meld misdaad anoniem via internet .
 4. vooreenveiligthuis.nl: 0800-2000.

Wat zijn de gevolgen van kindermishandeling?

Korte termijn

 • Fysiek letsel. Een blauwe plek, een brandwond, een botbreuk: het zijn voorbeelden van verwondingen die het kind kan oplopen.
 • Ontwikkelingsstoornissen.
 • Verstoord sociaal functioneren.
 • Verstoord sociaal functioneren.
 • Psychosomatische klachten.
 • Posttraumatische stressstoornis.
 • Dissociatieve stoornis.
 • Verslaving.