Blog

Kun je alimentatie opnieuw laten berekenen?

Kun je alimentatie opnieuw laten berekenen?

Willen u en uw ex-partner allebei de alimentatie aanpassen? Dan kunt u samen nieuwe afspraken maken of een nieuwe berekening laten maken door het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage). Schrijf de nieuwe afspraken op in een ouderschapsplan of een andere overeenkomst. U kunt dit samen doen.

Kan partneralimentatie herzien worden?

Wil je een herberekening van de alimentatie omdat de huidige situatie van jou of je ex is veranderd? Je kunt dit dan onderling afspreken in goed overleg of een verzoek indienen bij de rechter. Een advocaat helpt je hierbij. Dit kan alleen als je een ‘relevante wijziging van omstandigheden’ hebt.

Hoeveel alimentatie bij echtscheiding?

De partner die behoefte heeft aan alimentatie heeft in principe recht op 60% van het netto gezinsinkomen zoals dat gold tijdens het huwelijk. Dit betekent niet dat de partij die alimentatie moet voldoen, uiteindelijk slechts 40% van het netto gezinsinkomen te besteden heeft na de echtscheiding.

Hoe kan ik onder alimentatie uitkomen?

Alimentatieplicht beƫindigen. Het staat jullie vrij om samen afspraken te maken over de duur van de partneralimentatie. Hebben jullie hier niets over afgesproken, dan geldt automatisch de wettelijke termijn. Na deze periode komt er een einde aan de alimentatieplicht.

Is mijn ex verplicht alimentatie te betalen?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Hoe bereken je alimentatie voor partner?

De behoefte van de partner aan alimentatie wordt volgens vaste normen vastgesteld op 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Eventuele eigen inkomsten moeten vervolgens ook op deze uitkomst in mindering worden gebracht.

Hoe lang duurt LBIO?

Dan moet u er rekening mee houden dat het minimaal vier maanden duurt voordat u eventueel geld ontvangt. Het kan ook zijn dat de deurwaarder geen mogelijkheden heeft om tot inning te komen. De deurwaarder sluit dan de zaak en het LBIO informeert u hierover.

Wat kost herberekening partneralimentatie?

Alimentatie herberekening 140 euro Voor 140 euro inclusief de BTW worden de kinder- en partneralimentatie opnieuw berekend en krijg je een document dat je zo kunt opnemen in het ouderschapsplan en dat de vorige afspraak kan vervangen.

Hoe lang alimentatie betalen na scheiding?

De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt een ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde.

Hoe wordt alimentatie berekend in Nederland?

De alimentatie wordt berekend op basis van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Wanneer er zowel kinderalimentatie als partneralimentatie wordt verzocht, heeft kinderalimentatie altijd voorrang.

Is het verplicht om alimentatie te betalen?

De niet-verzorgende ouder is verplicht om financieel voor de kinderen te blijven zorgen. Dit heet een onderhoudsplicht of alimentatieplicht. Het bedrag dat voor het onderhoud van de kinderen wordt betaald heet de kinderalimentatie.

Kan ik met terugwerkende kracht alimentatie vragen?

Het is niet mogelijk om alimentatie met terugwerkende kracht te vragen. Eerst moet zijn vastgesteld wat de hoogte van de alimentatie is. Ook moet vaststaan, op welke datum de alimentatie ingaat. Per 1 januari wordt een verzoek gedaan aan de rechter, om de alimentatie vast te stellen.

Wanneer wordt de alimentatie berekend?

De alimentatie wordt berekend op het moment dat u dit aanvraagt: het moment dat u uit elkaar gaat. Willen u en uw ex-partner allebei de alimentatie herzien? Dan kunt een herberekening laten maken via het LBIO. Draagkracht berekenen. Wilt u uw draagkracht laten berekenen? Dan kunt u een advocaat inschakelen.

Is de alimentatie berekening inclusief?

Een alimentatie berekening is inclusief als u de echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap aanvraagt. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht. Ter voorbereiding op de procedure zijn alle financiƫle gegevens van u beiden nodig, zodat de berekening en de vaststelling van de alimentatie geen extra kosten met zich meebrengt.

Wat is een wijziging van de alimentatie?

hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan; een verandering van de omgangsregeling; overlijden; een wijziging vanuit de overheid. Dit zijn een paar voorbeelden van situaties waardoor je wellicht in aanmerking komt voor een wijziging. Dit geldt als je alimentatie betaalt , maar ook als je alimentatie ontvangt.

Hoe kan ik de alimentatie verlagen?

Als je redenen hebt om de alimentatie te verlagen, dan kan dit op twee manieren; in goed overleg met jouw ex-partner of met behulp van een advocaat. Als je in overleg met de ex probeert om nieuwe afspraken te maken, dan is het belangrijk dat er goed contact tussen jullie is.