Useful tips

Kan ik aanvullende WW krijgen?

Kan ik aanvullende WW krijgen?

Wanneer kan ik een aanvullende uitkering krijgen? U verdient bij een werkgever 87,5% van uw WW-maandloon of minder. U krijgt dan een aanvullende uitkering naast uw baan. U heeft wisselende inkomsten of u doet kortdurend (seizoens)werk.

Wat is een aanvullende Ziektewet?

De aanvullende ziektewet bedraagt 20% van het uitkeringsdagloon. Daarmee komt je totaal ziektewetuitkering op 90% (70% betaald door het UWV, 20% betaald door Randstad).

Wat is een toeslag van het UWV?

Een toeslag is een aanvulling op uw inkomsten. U kunt misschien een toeslag krijgen als uw totale (gezins)inkomsten onder het sociaal minimum komen.

Hoeveel toeslag Ziektewet?

Hoogte ziektewetuitkering

Uw situatie Hoogte ziektewetuitkering
U bent ziek 70% van het dagloon
U wordt voor of direct na uw zwangerschapsverlof ziek door de zwangerschap of bevalling 100% van het dagloon
U wordt ziek door orgaandonatie 100% van het dagloon

Heb ik recht op een aanvullende uitkering?

Heeft u niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan heeft u recht op een aanvullende bijstandsuitkering. U heeft onvoldoende inkomen als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op u van toepassing is: de bijstandsnorm.

Kan ik voor 2 weken WW aanvragen?

Kunt u uw WW-uitkering nog niet aanvragen omdat het nog langer dan een week duurt voordat u werkloos wordt? Meld u aan voor de e-mailservice ‘Herinnering WW-aanvraag’. U krijgt dan van ons een e-mail die u eraan herinnert om uw aanvraag op tijd te doen.

Wie valt er onder de Ziektewet?

Recht op ziektewetuitkering Als u een werkgever heeft, bent u doorgaans verplicht verzekerd voor ziekte. Wordt u ziek? Dan blijft uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen en heeft u geen recht op ziektewetuitkering.

Wat is een Ziektewetverzekering?

De Ziektewet-verzekering biedt een inkomen als u ziek bent. De maximale periode dat u een Ziektewet-uitkering ontvangt is 2 jaar (104 weken). Het dagloon dat u verzekert, is gebaseerd op het inkomen dat u kwijtraakt als u ziek wordt. Er geldt een maximum te verzekeren dagloon.

Heb ik recht op een toeslag UWV?

U kunt een toeslag krijgen als u 18 jaar of ouder bent en als uw totale (gezins)inkomsten onder het sociaal minimum komen. Verder geldt 1 van de volgende situaties: U krijgt een uitkering van UWV. U bent ziek en uw werkgever betaalt u een lager loon.

Hoeveel toeslag kan ik krijgen op mijn Wajong?

Vanaf 1 januari 2018 ontvangen mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Dit was 75%. Op uwv.nl vind je een tabel met de sociale minima (voor alleenstaanden) per 2018. Hiermee kun je nagaan of jouw inkomsten onder het sociaal minimum liggen.

Hoe hoog is de toeslag Wajong?

Voldoet u aan de voorwaarden voor Wajong? Dan kunt u een Wajong-uitkering krijgen. De uitkering is maximaal 75% van het minimumloon.

Hoe vraag je een aanvullende uitkering aan?

Het kan ook zijn dat je een uitkering en toeslag van UWV ontvangt, maar toch onder het sociaal minimum zit. In dit geval heb je wellicht recht op een aanvullende bijstandsuitkering. Deze vraag je aan bij de gemeente, via werk.nl. Door middel van je DigiD kun je de aanvraag voltooien.