Useful tips

Wat krijgt een alleenstaande aan bijstand?

Wat krijgt een alleenstaande aan bijstand?

Ik ben 18, 19 of 20 jaar. Hoe hoog is de uitkering?

Leefvorm bedrag zonder vakantiegeld bedrag met vakantiegeld
Alleenstaande € 252,98 € 266,29
Alleenstaande ouder € 252,98 € 266,29
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, zonder kinderen € 505,95 € 532,58
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, met kinderen € 798,74 € 840,78

Heeft mijn kind recht op bijstand?

Inwonend kind boven de 18 jaar Een jongere kan vanaf de leeftijd van 18 jaar zelfstandig recht hebben op een algemene bijstandsuitkering. Dit geldt ook voor jongeren die inwonend zijn bij ouders. De ouders van 18- tot 21-jarigen zijn financieel verantwoordelijk voor hun kinderen.

Wat is de bijstandsnorm?

De bijstandsnorm is het bijstandsbedrag waar u volgens de wet normaal gesproken recht op heeft. De bijstandsnorm, oftewel de hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leeftijd en uw leefsituatie. Met uw leefsituatie bedoelen we of u bijvoorbeeld samenwoont of wel of geen kinderen heeft.

Hoeveel uitkering alleenstaande moeder met kind?

Als alleenstaande ontvang je 70 procent van het netto minimumloon. Als alleenstaande ouder heb je tevens recht op kindgebonden budget. Dit krijg je bovenop de 70 procent minimumloon. Dit bedrag is een extra vergoeding voor (alleenstaande) ouders met kinderen tot 18 jaar oud.

Hoeveel is de bijstandsuitkering 2021?

alleenstaande: €1.199,98 met een vakantietoeslag van 5%; alleenstaande ouder: €1.199,98 met een vakantietoeslag van 5%; gehuwden en samenwonenden, beiden of één van beiden AOW-leeftijd of ouder: €1.627,08 met een vakantietoeslag van 5%.

Hoeveel AOW krijgt een alleenstaande?

Uw AOW en woonsituatie Bent u alleenstaand? Dan krijgt u 70% van het minimumloon.

Heb ik recht op een bijstandsuitkering?

U heeft recht op algemene bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden: u bent Nederlander of u woont rechtmatig in Nederland; u kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering, waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien; u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Hoe help ik mijn kind in de bijstand?

Uw kind moet elke verandering in zijn of haar financiële situatie doorgeven aan de gemeente. Een schenking of erfenis bijvoorbeeld. Of als iemand anders de boodschappen betaalt. De Sociale Dienst kan dan bepalen dat hij of zij minder bijstand krijgt of een deel moet terugbetalen.

Wat is de bijstandsnorm 2021?

Hoeveel geld krijg je als je een uitkering krijgt?

De WW-uitkering is 75% van uw loon. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onwerkbare weer langer duurt dan 2 maanden. De uitkering wordt dan lager, namelijk 70%. In de meeste cao’s is geregeld dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100%.

Hoeveel is de bijstand 2021?

Hoeveel is bijstand 2020?

Bedragen bijstand 1 januari 2020

Bijstand voor wie hoogte uitkering 1 januari 2020
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 260
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 820
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.312
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: