Common questions

Is een levensverzekering aftrekbaar van de belasting?

Is een levensverzekering aftrekbaar van de belasting?

Pensioensparen en individuele levensverzekering (langetermijnsparen) U geniet in principe een belastingvermindering van 30% van uw stortingen. In 2021 kan de vermindering oplopen tot: 705 euro, bij een fiscaal maximumbedrag van 2.350 euro (1) (langetermijnsparen).

Welke levensverzekeringen zijn aftrekbaar?

Pensioen- en langetermijnsparenFiscale voordelen Brengt u de premies van uw individuele levensverzekering fiscaal in mindering dan levert dit u een belastingvermindering op van 25% of 30% van de gestorte premies in pensioensparen, en 30% in het kader van langetermijnsparen.

Hoe wordt een levensverzekering belast?

Op elke premie die je in een levensverzekering stort, moet je 2 % taks betalen. Als je een premie van 500 euro stort, wordt er dus 10 euro belasting aangerekend (2 % van 500 euro). De premie die overblijft, is dan 490 euro.

Wat brengt een levensverzekering op?

Om je gezin of je partner te verzekeren tegen de financiële gevolgen van je overlijden, kun je het via een levensverzekering opgebouwde vermogen laten aanvullen met of tot een bepaald bedrag mits medische acceptatie en mits betaling van de risicopremies.

Wat betekent aftrekbaar van de belasting?

Bij een fiscale aftrek trekt u een bepaald bedrag af van uw belastbaar inkomen. Zo verkleint uw belastbaar inkomen en betaalt u uiteindelijk minder belastingen. Bij een belastingvermindering brengt u een bedrag in mindering van de belastingen die u moet betalen.De belastingvermindering komt dus na de belastingaftrek.

Hoe wordt mijn pensioensparen belast?

Je pensioensparen is belast aan 8 % en deze belasting wordt ingehouden op je 60ste verjaardag. Ook als je je spaartegoed later ontvangt, bij je effectieve pensionering, houdt de staat de belasting in op je 60 jaar. Om die reden wordt dit een anticipatieve heffing genoemd.

Kan je 2 levensverzekeringen hebben?

Het is vaak geen probleem om meerdere overlijdensrisicoverzekeringen af te sluiten. Wel kan het aanvragen van twee ORV’s soms lastig zijn. Als u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, vraagt de verzekeraar altijd of u al een of meerdere ORV’s hebt en hoe hoog het totale verzekerde bedrag van deze verzekeringen is.

Wat is een individuele levensverzekering?

De levensverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarin de verzekeraar belooft een som geld te betalen in de één van de volgende gevallen: Op een vooraf vastgelegde datum van de verzekerde persoon als die nog in leven is, bijvoorbeeld op zijn 65ste verjaardag (levensverzekering).

Wat is fiscale levensverzekering?

De rechtspraak aanvaardt de fiscale aftrek van premies van een levensverzekering, op voorwaarde dat deze als waarborg dienen voor een beroepsmatig aangegane lening en dat de lening zonder de verzekering niet toegekend zou worden. In dat geval worden deze premies beschouwd als beroepskosten.

Kun je meerdere levensverzekeringen afsluiten?

Waarom zou ik een levensverzekering afsluiten?

Een levensverzekering is een verzekering die uitkeert op een vooraf afgesproken moment of bij overlijden. Een levensverzekering afsluiten doe je dus om diverse redenen. Bijvoorbeeld om je hypotheek af te lossen of om je nabestaanden te beschermen tegen financiële problemen als je overlijdt.

Kan ik een levensverzekering opzeggen?

Het stopzetten van je verzekering Je betaalt geen premie meer. Je bent niet meer verzekerd. Als de verzekering een afkoopwaarde heeft, dan keren wij die aan jou uit. Als je een gegarandeerd bedrag op de einddatum krijgt, dan verlies je deze garantie bij het voortijdig stopzetten.