Common questions

Wat is een interdisciplinair overleg?

Wat is een interdisciplinair overleg?

Interdisciplinair samenwerken houdt in dat niet uitsluitend vanuit een eigen referentiekader maar ook vanuit die van uw collega naar een situatie wordt gekeken. Het begrip interdisciplinair reikt verder dan multidisciplinair – waarbij disciplines vastomlijnd blijven – en is specifieker dan een integrale werkwijze.

Wat is interdisciplinair onderwijs?

Interdisciplinair onderwijs brengt verschillende collega’s en afdelingen samen. Interdisciplinair onderwijs stimuleert een heterogene samenstelling van studenten binnen een vak of opleiding en zorgt voor veel interactie. Het ontwikkelen van interdisciplinair onderwijs kan een andere vorm van vernieuwing brengen.

Wat is interdisciplinaire zorg?

Interdisciplinair werken Bij ‘interdisciplinair’ werken gaat het om gemeenschappelijke doel- stellingen en verantwoordelijkheid voor de zorg van een patiënt. De hulpverlening komt vanuit verschillende disciplines, gecoördineerd en afgestemd op de noden van de patiënt. 3 De arts werkt nauw samen met andere disciplines.

Wat is interdisciplinair samenwerken in de zorg?

Veel teams werken multidisciplinair samen vanuit verschillende disciplines. Interdisciplinair werken betekent een samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn, burgers en hun sociale netwerk, en vrijwilligers.

Wat zijn interdisciplinaire teams?

In een interdisciplinair team wordt er samengewerkt door de verschillende disciplines vanuit een gezamenlijk geformuleerd doel. Daarbij is sprake van een gemeenschappelijke taal die toegankelijk en begrijpelijk is voor alle betrokkenen.

Wie zit er in een interdisciplinair team?

In het interdisciplinaire team hebben alle teamleden zowel taken die specifiek zijn voor hun discipline als taken die gemeenschappelijk en complementair zijn. Bepaalde taken kunnen zo specifiek zijn dat daaruit een eindverantwoordelijkheid volgt.

Waarom interdisciplinair werken?

Er kunnen nieuwe disciplines en/of vakoverstijgende inzichten ontstaan. Dit kan het doel zijn. De vakken en disciplines leveren elk hun bijdrage in een groter project. Ze hebben elkaar niet nodig om een probleem op te lossen of tot inzichten en activiteiten te komen en kunnen misbaar zijn in een project.

Wat is transdisciplinair werken?

Bij transdisciplinair werken vervagen de grenzen van de disciplines omdat men elkaars discipline zo goed kent en men zich in samenspraak en samenwerking gedeeltelijk op elkaars werkterrein begeeft.

Wat is transdisciplinaire zorg?

Bij transdisciplinair werken vervagen de grenzen van de disciplines omdat men elkaars discipline zo goed kent en men zich in samenspraak en samenwerking gedeeltelijk op elkaars werkterrein begeeft. Men gaat vakoverschrijdend werken en soms taken van elkaar overnemen voor zover dit kan of nodig is.

Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen is interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken?

Transdisciplinair wordt vaak verward met multidisciplinair en interdisciplinair. Bij multi- en interdisciplinaire samenwerking zijn echter alleen experts betrokken, terwijl bij transdisciplinair dus ook non-experts meedoen. Deze vorm van samenwerken wordt ook wel interprofessioneel genoemd.

Waarom interdisciplinair samenwerken?

Wat is een interprofessioneel team?

In interprofessionele teams werken professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samen. Dit gaat een stap verder dan multidisciplinair samenwerken, omdat vanuit verschillende vakgebieden een diversiteit aan kennis, ervaring en perspectieven wordt gecombineerd tot innovatieve oplossingen.