Lifehacks

Wat is een opting-in regeling?

Wat is een opting-in regeling?

Dit is de regeling opting-in. Bij opting-in brengt u de arbeidsrelatie vrijwillig onder de loonbelasting/volksverzekeringen. U houdt dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in.

Wat is Pseudowerknemer?

De laatste jaren vallen steeds vaker de termen ‘opting-in’ en ‘pseudo-werknemers’. Dat zijn werknemers die bij u werken maar geen werknemerspremies betalen, behalve de Zvw-premie. De opdrachtnemer wordt wel ‘pseudo-werknemer’ genoemd.”

Is er een inhoudingsplichtige bij fictief dienstverband?

Opting- in Na aanmelding is de werkgever gehouden om loonbelasting en premies volksverzekering op het loon in te houden en af te dragen. Is er geen sprake van een fictieve of echte arbeidsovereenkomst en geen opting-in, dan is de werkgever niet inhoudingsplichtig.

Wat is een fictieve dienstbetrekking?

Fictieve dienstbetrekking Als er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, dan kan voor een aantal groepen personen de arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en uitvoerder (en zelfs hulpen) toch worden beschouwd als een dienstbetrekking. Er is dan sprake van zogenoemde fictieve dienstbetrekkingen.

Waarom kiezen voor opting in?

Voordelen van opting-in Er is geen sprake van een dienstbetrekking en de pseudo-werknemer geniet dan ook geen ontslagbescherming. Ook valt hij niet onder de werknemersverzekeringen en de bijbehorende afdrachtverminderingen.

Wat is opt out ZZP?

Aan de bovenkant van de markt wordt voor ZZP’ers een opt-out-regeling voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd. Opdrachtgevers en ZZP’er kunnen via de zogenoemde opt-out regeling er gezamenlijk voor kiezen geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Wat is het voordeel van opting in?

Wat valt onder werknemersverzekeringen?

De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers (mensen in loondienst) tegen het inkomensverlies als ze werkeloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Als u jonger bent dan de AOW-leeftijd en loon of een uitkering ontvangt, betaalt u mee aan de premies werknemersverzekeringen.

Wat zijn fictieve uren?

Voorbeeld: fictief inkomen U werkte 40 uur per week en u bent volledig ontslagen. Uw dagloon is € 180. Als u gemiddeld 8 uur per dag werkte, is uw uurloon € 180 : 8 = € 22,50. Dat is het fictieve bruto-inkomen dat u verdient met uw eigen bedrijf.

Wat is loon uit dienstbetrekking?

Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking zijn bijvoorbeeld: uw loon, waaronder vakantiegeld, gratificaties, uitbetaalde overuren, bonus etc. als u een vrijwillige ziektewetuitkering hebt afgesloten, want het inkomen uit een vrijwillige ziektewetverzekering telt altijd mee als arbeidsinkomen.

Wie zijn gelijkgestelden?

Begrip ‘gelijkgestelden’ De categorie ‘gelijkgestelden’ zijn personen die voor een bedrijf werkzaamheden verrichten, als regel is er voor hen geen arbeidsovereenkomst opgemaakt en de verdiensten komen onder het minimumloon uit, denk bijvoorbeeld aan een schoonmaker of tuinman.

Is een commissaris in loondienst?

De arbeidsrelatie van een commissaris is geen echte dienstbetrekking, maar een fictieve dienstbetrekking. Over de beloning (exclusief omzetbelasting) moet loonbelasting en premie volksverzekeringen worden ingehouden en afgedragen.