Lifehacks

Wat is middelen?

Wat is middelen?

Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt u daarna door 3. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen – berekent u per jaar opnieuw de belasting. Dan kunt u belasting terugkrijgen.

Hoe kun je middelen?

In het kort werkt middeling zo:

  • U telt uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) van 3 aaneengesloten jaren bij elkaar op. U vindt uw belastbare inkomen op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting.
  • Dit deelt u door 3.
  • Over dat nieuwe inkomen per jaar berekenen wij de belasting.

Wat zijn belastingmiddelen?

Middeling is een regeling van de Belastingdienst om mensen met een wisselend inkomen tegemoet te komen. Zij betalen namelijk in bijna alle gevallen meer belasting dan wanneer het inkomen over de gehele periode gelijk zou zijn. Door belasting middelen krijg je al snel honderden euro’s belasting terug.

Hoeveel jaar terug middelen?

Middeling kan tot 3 jaar na de definitieve aanslag inkomstenbelasting. Je kunt om middeling vragen vanaf 6 weken na de datum die op je definitieve aanslag staat. Vanaf dan heb je 3 jaar de tijd om middeling van je inkomen aan te vragen.

Wat is middeling sterk wisselende inkomens?

Hebt u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling.

Wat is het antwoordnummer van de Belastingdienst?

versturen, geadresseerd aan: Belastingdienst, Antwoordnummer. 21160, 6400 ZX, Heerlen, Nederland.

Hoe kan ik Middeling aanvragen?

Je kunt je inkomsten middelen door het formulier ‘verzoek om middeling’ van de Belastingdienst in te vullen en op te sturen naar het adres van het belastingkantoor van jouw regio. In Mijn Belastingdienst zie je daarna of en wanneer het verzoek is ontvangen.

Hoe kan ik belasting middelen?

Heeft middelen invloed op toeslagen?

Middeling heeft geen invloed op de hoogte van uw belastbaar inkomen en uw verzamelinkomen van de jaren waarover middeling is aangevraagd. De hoogte van de aanslagen inkomstenbelasting en die van beschikkingen Toeslagen blijven hetzelfde.

Wat is Middelingstijdvak?

Voor middeling gelden de volgende voorwaarden: De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het ‘middelingstijdvak’).

Welke Belastingdienst zit in Heerlen?

Adresgegevens

Bezoekadres Kloosterweg 22 6412 CN Heerlen
Postadres Postbus 4486 6401 CZ Heerlen
Telefoon (0800) 05 43 (algemeen)
Fax
Internet http://www.belastingdienst.nl (algemeen) https://belastingdienst.nl

Welke Belastingdienst zit in Apeldoorn?

Belastingdienst Centrale Administratie

  • 0800 – 0543.
  • www.belastingdienst.nl.