Blog

Heeft voldaan betekenis?

Heeft voldaan betekenis?

voldaan (bn): content, gelukkig, ingenomen, tevreden, verzadigd. voldaan (bn): betaald.

Wat betekent voldoen?

voldoen – onregelmatig werkwoord uitspraak: vol-doen 1. geld geven in ruil voor iets anders ♢ u moet deze rekening nog voldoen 2. eraan beantwoorden ♢ hij voldoet aan alle eisen voor deze baan…

Waaraan ik voldoe?

Afbetalen = 1) Aflossen 2) Afrekenen 3) Delgen 4) Een schuld voldoen 5) Gespreid voldoen 6) In mindering betalen op 7) In termijnen betalen 8) Vereffenen 9) Verrekenen 10) voldoen 11) voldoen aan termijnbetaling 12) voldoen van termijnbe…

Waar iets aan moet voldoen?

betrachten, bevredigen, bewerkstelligen, doen, inlossen, inwilligen, nakomen, presteren, realiseren, uitvoeren, verhoren, verwerkelijken, verwezenlijken, volbrengen, voldoen, voldoen aan, voleinden, volvoeren, waarmaken. nakomen (ww) : in acht nemen, naleven, opvolgen, vervullen, voldoen aan, volgen, zich houden aan.

Wat is volbracht?

Het is volbracht, de laatste woorden van Jezus aan het kruis; (in ruimere toepassing) het is gedaan, het is gebeurd; uitspraak na beëindiging van een zware inspanning.

Wat is vervullen?

vervullen – Werkwoord 1. (ditr) het (doen) uitkomen van een voorspelling of belofte ♢ Hij vervulde daarmee wat hij eerder toegezegd had. 2. (ov) geheel vullen of doortrekken ♢ De heerlijke geur vervulde het gehele gebouw.

Hoe schrijf je voldoet?

voldoen

Uitspraak: [vɔl’dun]
Vervoegingen: voldeed (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen: heeft voldaan (volt.deelw.)

Wat is toereikend?

Toereikend – bn. genoegzaam, voldoende : dat is niet toereikende; ik ben niet toereikende (om u te betalen, om iets te koopen), ik heb daartoe geen geld genoeg.

Wat is het voltooid deelwoord van voldoen?

voldoen/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van voldoen
onbepaalde wijs kort
onvoltooid toekomend zullen voldoen
voltooid tegenwoordig hebben voldaan
toekomend voldaan zullen hebben

Wat is een pre sollicitatiebrief?

Een harde eis is een harde eis, maar een ‘pre’ is iets wat gunstig is om over te beschikken in deze functie. Probeer op basis van de vacaturetekst een beeld te vormen van de ideale kandidaat en ga vervolgens bij jezelf na welke vaardigheden en opleidingen belangrijk zijn in deze functie.

Kunnen voldoen synoniem?

beantwoorden, honoreren, tegemoetkomen, vergenoegen, vervullen. voldoen (ww): afdoen, bevredigen, tevredenstellen, volstaan.

Wat zijn de criteria?

Een criterium is een bepaalde norm waaraan iemand of iets moet voldoen. Synoniemen zijn reden, eis, (beslissend) kenmerk en maatstaf. “Om deze opleiding te gaan doen moet je aan een aantal criteria voldoen.