Trending

Hoe lang mag je fiets op het station staan?

Hoe lang mag je fiets op het station staan?

Als het om de onbewaakte stalling gaat, maximaal 21 dagen. Daarna mag de gemeente samen met Prorail de fiets verwijderen. Afhankelijk van hoe druk de stalling is beslissen de gemeente en Prorail over hoe vaak weesfietsen worden verwijderd (dus na 21 dagen al of na langere tijd).

Wat kost fietsenstalling NS?

Vaak stal je de eerste 24 uur gratis. Daarna stal je je fiets vanaf € 0,50 per dag.

Hoe lang mag je fiets op het station staan Zwolle?

Makkelijk, veilig, droog en 24 uur gratis De bewaakte Fietsenstalling Stationsplein is 7 dagen in de week geopend van een kwartier voor vertrek van de eerste trein tot een kwartier na aankomst van de laatste.

Hoe lang mag je fiets op het station staan Nijmegen?

NIJMEGEN – Er zijn enige tijd nauwelijks fietsen weggehaald uit de fietsenstallingen van het Nijmeegse station, die daar te lang geparkeerd stonden. Fietsen mogen er eigenlijk maar maximaal 28 dagen staan, anders worden ze verwijderd door medewerkers van de Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC).

Hoe lang mag je fiets op het station staan Amsterdam?

Regels. Op Amsterdam Centraal Station gelden de volgende regels voor het parkeren van uw fiets: Fietsen mogen alléén in een parkeervak, rek of stalling worden geparkeerd. Fietsen mogen maximaal 14 dagen aaneengesloten in een rek staan.

Hoe lang mag je fiets op het station staan Groningen?

Hoe lang mag ik mijn fiets parkeren in het stationsgebied? Fietsen die 12 dagen of langer in het stationsgebied geparkeerd staan worden verwijderd. Ook fietsen die niet in de rekken staan of die op een gevaarlijke plek staan, worden verwijderd.

Wat kost fietsenstalling?

Een bewaakte stationsstalling met 1000 plaatsen kost €131.000 per jaar. Gemiddeld genomen tenminste. Met het ‘Beheer en exploitatiemodel Fietsparkeren’ is het uit te rekenen.

Wat kost fietsenstalling NS Zwolle?

Je kunt je fiets elke eerste 24 uur gratis stallen met je OV-chipkaart in de bewaakte fietsenstalling bij het station. Deze stalling is vlakbij het perron en je fiets staat er superveilig en droog! Sluit hier een jaarabonnement voor € 55 af. Meld je hier gratis aan voor Stallen op rekening.

Wat moet je doen als je fiets is weggehaald?

Uw fiets is weggehaald door het stadsdeel. Ongebruikte, verwaarloosde en gevaarlijk geparkeerde fietsen worden naar het Fietsdepot gebracht. Wrakken worden afgevoerd naar een Afvalpunt….Aangifte doen kan:

  1. op een politiebureau.
  2. online via politie.nl.
  3. telefonisch via 0900 8844.

Hoe lang mag je fiets op station Haarlem staan?

Fiets maximaal 10 dagen in de stalling Te lang of verkeerd gestalde fietsen worden verwijderd. Fietsen mogen niet langer dan 10 dagen achter elkaar in de stalling staan.

Waar mag ik mijn fiets parkeren Groningen?

In de stad Groningen kun je op verschillende plaatsen je fiets veilig en gratis stallen. De binnenstad, de stations en de P+R-terreinen beschikken over fietsklemmen en fietskluizen waar je je fiets in kwijt kunt.

Waar mag je je fiets parkeren?

Je mag een fiets niet achterlaten op de rijbaan of in een parkeerzone. Als je de fiets achterlaat op het voetpad dan mag dit enkel wanneer je hierdoor niemand hindert en je de vrije doorgang van 1.5 meter respecteert zoals het verkeersreglement voorschrijft.