Useful tips

Doet een gynaecoloog bevallingen?

Doet een gynaecoloog bevallingen?

Doorgaans wordt uw bevalling uitgevoerd door uw gynaecoloog en een gynaecoloog in opleiding. Is uw gynaecoloog die dag niet aanwezig, dan zal uw bevalling worden uitgevoerd door de assistent-gynaecoloog en de gynaecoloog die op dat moment verantwoordelijk is voor het verloscomplex en de materniteit.

Welke gynaecoloog bij bevalling?

Als je als zwangere vrouw naar de deze specialist verwezen wordt, kom je bij een gynaecoloog die obstetrie als aandachtsgebied heeft. Dit houdt in dat hij of zij gespecialiseerd is in alles wat met zwangerschap en de bevalling te maken heeft.

Welke testen worden gedaan tijdens zwangerschap?

Tijdens uw zwangerschap kunt u bloedonderzoek, een echo-onderzoek en de combinatietest of NIPT-test laten doen. Na de geboorte wordt bij de baby onder andere het gehoor getest en bloed afgenomen (hielprik). Deze testen onderzoeken of de baby ziekten of aandoeningen heeft.

Wat zie je op de 20 weken echo?

Tijdens dit onderzoek wordt met een echo via je buik gekeken naar de gezondheid en ontwikkeling van je baby. Er wordt gekeken of je baby goed groeit, of hij voldoende vruchtwater heeft en of de placenta er goed uitziet. Ook wordt je baby onderzocht op lichamelijke afwijkingen.

Wat doen ze bij controle gynaecoloog?

De gynaecoloog onderzoekt u om uw organen te controleren en eventuele infecties of ziektes op te sporen. Zo’n gynaecologisch onderzoek neemt 10 minuten in beslag, doet geen pijn en kan – met uitzondering van het nemen van een uitstrijkje – zelfs uitgevoerd worden wanneer u ongesteld bent.

Wat zijn de taken van een gynaecoloog?

Als gynaecoloog ben je gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van vrouwenaandoeningen en -ziektes. Je houdt je bezig met gynaecologie (menstruatiestoornissen of hormoonbehandelingen), onvruchtbaarheid, verloskunde, urogynaecologie (incontinentieproblemen) en oncologie.

Hoeveel keer moet je naar de gynaecoloog tijdens zwangerschap?

Verloop. Tot 30 weken komt u 1 keer om de 4 tot 6 weken op controle, al of niet gecombineerd met een raadpleging bij uw huisarts of vroedvrouw. Vanaf 30 weken komt u meestal om de 2 tot 3 weken. Na 36 weken zwangerschap komt u (2-)wekelijks.

Hoe noem je de dokter die gespecialiseerd is in zwangerschappen?

Een gynaecoloog begeleidt vooral die zwangerschappen en bevallingen die meer complexe en gespecialiseerde zorg nodig hebben. De gynaecoloog werkt samen met een team; verpleegkundigen, klinisch verloskundigen, kinderartsen , arts-assistenten, anesthesisten en het operatie team.

Wat testen ze in je bloed als je zwanger bent?

Bij iedere zwangere vindt aan het begin van de zwangerschap bloedonderzoek plaats voor het bepalen van je bloedgroep, de rhesusfactor, irregulaire antistoffen, hepatitis B, lues (syfilis), HIV (aids virus) en je hemoglobine (Hb) gehalte (ijzergehalte) om te zien of je bloedarmoede hebt.

Welke onderzoeken doet een verloskundige?

Onderzoek

  • Echo’s.
  • Diagnostisch onderzoek.
  • Combinatietest.
  • NIPT.
  • Vruchtwaterpunctie.
  • Vlokkentest.
  • Hartfilmpje.
  • Bloedonderzoek.

Hoe groot is de kans op een afwijking bij 20 weken echo?

De kans dat de baby wordt geboren met een afwijking is 3 tot 4%. Ongeveer de helft van de ernstige afwijkingen wordt herkend tijdens dit echoscopisch onderzoek. Hieronder vindt u een lijst met aangeboren afwijkingen met daarbij de kans dat deze herkend worden tijdens het structureel echoscopisch onderzoek.

Is Downsyndroom zichtbaar op de echo?

Welke afwijkingen zijn zichtbaar? Lang niet alle afwijkingen zijn zichtbaar op de 20 weken echo, zo is het syndroom van Down heel vaak niet zichtbaar, maar ook afwijkingen als spasticiteit of autisme en vele andere geestelijke afwijkingen zijn op een echo niet zichtbaar.