Useful tips

Hvad sker der med sundhed dk?

Hvad sker der med sundhed dk?

Af sikkerhedsmæssige årsager opbevarer sundhed.dk data, der identificerer dig (CPR-nummer og navn), adskilt fra øvrig data vedrørende dig og dit helbred, og der tages løbende backup af alle data. Når data udveksles mellem sundhed.dk og MinSundhed-appen, sker dette via en sikker HTTPS forbindelse.

Er der nedbrud på sundhed dk?

sundhed.dk er i øjeblikket utilgængelig Der er i øjeblikket problemer med at tilgå sundhed.dk. Appen MinSundhed kan fortsat bruges.

Hvem står bag sundhed dk?

Bag sundhed.dk står Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, og Kommunernes Landsforening.

Er sundhed dk stadig nede?

Der er desværre problemer med at logge på sundhed.dk lige nu, da der er en fejl hos vores hostingleverandør. Vi ved, de arbejder på sagen, men vi kan desværre ikke give et tidsestimat på nuværende tidspunkt.

Er sundhed dk en god kilde?

Egentlige videnskabelige artikler eller afhandlinger på sundhed.dk skal være forsynet med kildehenvisning efter de kriterier, som er normal god praksis for formidling af lægevidenskabelige forskningsresultater. Henvendelser fra brugere skal besvares af den relevante redaktion.

Hvor opdateres jeg min sundhed dk?

Gå ind på Google Play eller App Store og download appen Medicinkortet. Når du har downloadet appen, bliver du bedt om at trykke ‘Accepter’. Herefter bliver du bedt om at logge ind med NemID og at vælge en firecifret kode.

Er sundhed gået ned?

Hjemmesiden sundhed.dk er nede på grund af tekniske problemer. Det er muligt at se prøvesvar i app.

Kan man se sine børn på sundhed dk?

Det er endnu ikke muligt at få adgang til børns sundhedsdata i Sundhedsjournalen (herunder journal fra sygehus). Indtil videre henviser vi derfor til den papirbaserede aktindsigt på sygehusene, hvis du har spørgsmål omkring adgang til børns sundhedsoplysninger.

Hvor henter man coronapas?

Du kan hente dit coronapas, hvis du er testet negativ for COVID-19 og testen ikke er ældre end syv dage. Du vil normalt kunne hente dit coronapas senest to dage efter, du har fået foretaget en PCR-test og senest 1 dag efter, du har fået foretaget en Antigen-test (lyntest).

Er sundhed App nede?

Tjek, om der er opdateringer til appen. Slet og geninstaller appen. Registrér dig ved hjælp af NemID. Vær opmærksom, at batteristyring på Android telefoner kan forårsage, at login kører i ring, og det er derfor vigtigt at slå det fra.

Hvorfor virker min sundhed ikke?

Hvorfor kan jeg ikke se Lyntest på sundhed dk?

Du vil normalt kunne se resultatet af PCR-testen senest 2 dage efter, du har fået foretaget testen, mens du vil kunne se resultatet af Antigen-testen senest 1 dag efter, du er blevet testet. I få tilfælde kan resultatet ikke vises på sundhed.dk. Dette kan skyldes tekniske fejl ved podningen eller analysen.