Useful tips

Wat is beter banksparen of lijfrente?

Wat is beter banksparen of lijfrente?

Een lijfrente keert uit tot uw overlijden, ongeacht hoe oud u wordt. Bij banksparen spreekt u af in hoeveel jaar tijd het spaartegoed wordt uitbetaald. Vaak is dit minimaal tot 20 jaar na uw pensioendatum. Leeft u langer dan de afgesproken periode, dan is uw tegoed op en heeft u geen recht meer op een uitkering.

Wat is dat lijfrente?

Met een lijfrente zorgt u op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen. Dit krijgt u periodiek uitbetaald vanaf een bepaald moment. Bijvoorbeeld als u AOW krijgt of met pensioen gaat. U kunt hiervoor een lijfrenteverzekering afsluiten of sparen met een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Wat is afkoopsommen lijfrente?

Dit kapitaal kun je in de toekomst als periodieke aanvulling op je inkomen gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer je met pensioen gaat. Het kan zijn dat je je lijfrenteverzekering al voor de einddatum wilt stoppen. Het voortijdig stopzetten van je product noemen we afkopen.

Hoe wordt een lijfrente belast?

Uitkeringen uit lijfrente (geldt ook voor gouden handdruk) worden gezien als inkomen en worden belast in box 1. Over uw inkomen betaalt u belasting tegen een oplopend (progressief) tarief met 4 belastingschijven. De bank (of verzekeraar) die de uitkering doet is verplicht om loonbelasting in te houden.

Wat is het voordeel van een lijfrente?

Voordelen van lijfrente: Fiscaal voordelig sparen en geen vermogensbelasting. Je ontvangt uitkeringen tot je overlijdt (bij de verzekerde variant) Je kunt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren (bij de verzekerde variant) Keuze uit verschillende vormen.

Is banksparen ook lijfrente?

Banksparen noemen we ook wel een bancaire lijfrente. Met banksparen bouwt u een kapitaal op voor later. U stort het geld op een geblokkeerde bankspaarrekening. Als u met pensioen gaat, keert uw bank u iedere maand een bedrag, ‘uw lijfrente’, uit tot de bankspaarrekening leeg is.

Hoe werkt een lijfrente polis?

Een lijfrentepolis is een van de manieren om een aanvullend pensioen op te bouwen. Hierbij betaal je de verzekeraar in de opbouwfase eenmalig of periodiek premie. Op het moment dat je met pensioen gaat, stort je het opgebouwde tegoed in een uitkeringsproduct.

Wat kan ik met mijn lijfrente?

Dan heeft u drie mogelijkheden. U kunt uw lijfrente periodiek laten uitkeren, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Ook kunt u uw lijfrente-uitkering nog even uitstellen en doorsparen met uw opgebouwde kapitaal. Of u kiest ervoor om het geld in één keer te laten uitkeren.

Wat betaal ik als ik mijn lijfrente afkoop?

Bij het afkopen betaal je inkomstenbelasting in de hoogste schijf die op jou van toepassing is. Dit loopt, afhankelijk van de hoogte van de lijfrente en je overige inkomen, op tot maximaal 49,50 procent. Let op: Je verzekeraar houdt standaard 52 procent loonbelasting in.

Wat is revisierente lijfrente?

Revisierente is een heffing van de belastingdienst die moet worden voldaan als een lijfrente eerder wordt opgenomen. De revisierente bedraagt 20% van de bruto waarde en wordt betaald als compensatie voor het ontvangen belastingvoordeel.

Hoeveel belasting betaal je over een lijfrente die uitkeert?

Zodra je lijfrente-uitkeringen ontvangt, betaal je er inkomstenbelasting over. Laat je de uitkeringen starten voordat je je AOW ontvangt, dan betaal je het normale tarief met een maximum van 52 procent. Gebruik je ze pas nadat je de AOW-uitkering hebt bereikt, dan val je in het lage belastingtarief.

Is uitkering lijfrente belastbaar?

U krijgt een uitkering uit een lijfrente Hebt u de premies die u hebt betaald of stortingen die u hebt gedaan volledig afgetrokken? Dan worden de uitkeringen die u ontvangt ook volledig belast. In dit geval kunt u de gegevens van uw jaaropgaaf overnemen in uw aangifte inkomstenbelasting.